Speciální onkologie

Siracusalife.it Speciální onkologie Image
POPIS
AUTOR Jiří Vorlíček
VELIKOST SOUBORU 9,58 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2010
NÁZEV SOUBORU Speciální onkologie.pdf
ISBN 9788072626489

Nová a moderní učebnice je určena studentům lékařských fakult a lékařům nespecializovaným na onkologii a hematologii. Cílem publikace je podrobně referovat o příznacích jednotlivých chorob, popsat diagnostické postupy, definovat koncepty standardních léčebných postupů pro jednotlivá klinická stadia uvedených nemocí na podkladě »medicíny založené na důkazech (evidence based medicine)«, a navrhnout systém preventivních onkologických prohlídek na základě stratifikace pacientů dle rizikových skupin.Koncepce a šíře podávaných informací je primárně zaměřená na nespecialisty a studenty lékařských fakult, aby získali základní přehled oboru a uměli poznat příznaky maligních chorob, neboť jedině tak budou schopni včas pojmout podezření na určitou chorobu a svoje podezření pak prokázat (či neprokázat) pomocí odpovídajících vyšetření. Lékař, který si není vědom existence některé nemoci anebo který nezná její příznaky, ji nemůže u svého pacienta rozpoznat a diagnostikovat.Obsah:PředmluvaČást A / Solidní nádory dospělého věku1. Onkologické informační zdroje na internetu2. Nádory mozku3. Maligní nádory hlavy a krku4. Bronchogenní karcinom5. Maligní mezoteliom6. Thymom7. Nádory srdce8. Karcinom ezofagu9. Karcinom žaludku a gastrointestinální stromální tumory10. Kolorektální karcinom11. Karcinom pankreatu12. Hepatocelulární karcinom13. Karcinom žlučníku a žlučových cest14. Karcinom anu15. Kožní nádory mimo melanomu16. Maligní melanom17. Karcinom štítné žlázy18. Karcinom nadledvin a další zhoubné nádory endokrinních žláz19. Neuroendokrinní nádory20. Nádory ledvin21. Karcinom prostaty22. Karcinom močového měchýře23. Maligní nádory penisu24. Testikulární nádory25. Karcinom prsu26. Maligní nádory vaječníků27. Maligní nádory endometria28. Trofoblastický choriokarcinom29. Karcinom děložního hrdla30. Maligní nádory pochvy a zevních rodidel31. Kostní sarkomy32. Sarkomy měkkých tkání33. Kaposiho sarkom34. Metastázy nádorů neznámé primární lokalizace35. Metastázy v játrechČást B / Maligní krevní choroby36. Myelodysplastický syndrom37. Akutní myeloidní leukémie38. Akutní lymfoblastická leukémie dospělých39. Chronická myeloidní leukémie40. Myeloproliferativní choroby vyjma chronické myeloidní leukémie41. Nehodgkinské lymfomy42. Hodgkinův lymfom43. Chronická B-lymfatická leukémie a jí podobné stavy44. Monoklonální gamapatie45. Mnohočetný myelom46. Další nemoci ze skupiny monoklonálních gamapatií47. Histiocytární choroby dospělých48. Transplantace krvetvorných buněkČást C / Nejčastější maligní nemoci dětského věku49. Úvod do onkologie dětského věku50. Neuroblastom51. Nádory centrálního nervového systému u dětí52. Sarkomy měkkých tkání u dětí53. Osteosarkom u dětí54. Ewingův sarkom / primitivní neuroektodermální tumory55. Nádory jater u dětí a adolescentů56. Wilmsův nádor a nádor y ledvin u dětí a adolescentů57. Retinoblastom58. Nehodgkinské lymfomy u dětí59. Hodgkinův lymfom u dětí60. Histiocytózy v dětském věku61. Leukémie u dětí62. Germinální nádory63. Pozdní nežádoucí následky onkologické léčby v dětském věku a kvalita života po ukončení terapieZkratkyLiteraturaRejstřík

Speciální onkologie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jiří Vorlíček. Přečtěte si s námi knihu Speciální onkologie na siracusalife.it

Speciální onkologie | Odborná literatura a právnická ...

Velmi přehledná a dokonale moderní učebnice speciální onkologie určená jak pro přípravu ke zkouškám, tak pro každodenní onkologickou praxi. Kolektiv autorů z několika komplexních onkologických...

Portál:Onkologie - WikiSkripta

Velmi přehledná a dokonale moderní učebnice speciální onkologie určená jak pro přípravu ke zkouškám, tak pro každodenní onkologickou praxi. Kolektiv autorů z několika komplexních onkologických...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Valerie - Návrat na Cotton Fields(šiesty diel)
Poslední tanec
18 vteřin
Energie
Zákon o rodině, Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, Zákon o registrovaném partnerství
Války v divočině
Jednoduchý stůl
Olga Hepnarová
Nařízení 561/2006, 3821/85, a AETR do kabiny
Politická mapa Európy 1:5 500 000
JA a TY
Počítání s velkými čísly
Daň z příjmů 2015
Medicína na přelomu tisíciletí
Vysielanie pre deti