Zákon o pozemních komunikacích

Siracusalife.it Zákon o pozemních komunikacích Image
POPIS
AUTOR none
VELIKOST SOUBORU 7,54 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2015
NÁZEV SOUBORU Zákon o pozemních komunikacích.pdf
ISBN 9788074786525

Publikace je nejnovějším komentářem k zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Autoři v knize podávají komplexní výklad celé oblasti pozemních komunikací, věnují se vyváženě všem významným tématům, ale i méně probádaným zákoutím právní úpravy. Nevyhýbají se ani sporným a konfliktním otázkám, u nichž se vždy snaží čtenářům nabídnout všechny jim známé výkladové možnosti a jasné sdělení, kterou z nich upřednostňují. V komentáři je shromážděna veškerá dostupná judikatura správních soudů a stanoviska veřejného ochránce práv, ale zrcadlí se v něm i zkušenosti a potřeby úřední praxe. Výklad je zasazen do historického kontextu zejména díky citacím judikátů nejvyšších soudních instancí z období první republiky. Jak autoři trefně upozorňují, „právní úprava pozemních komunikací leží na pomezí veřejného a soukromého práva. Asi nejtěsněji se k sobě veřejné a soukromé právo přimyká při řešení problematiky komunikací účelových. Proto je právě tato kategorie pozemních komunikací nejkonfliktnější a dala již vzniknout řadě soudních sporů.“ Kniha se tak stane užitečnou pomůckou pro potřeby místní samosprávy, soudů, advokátních kanceláří atd.

Zákon o pozemních komunikacích je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Zákon o pozemních komunikacích na siracusalife.it

361/2000 Sb. - Grada

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 361/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republik

361/2000 Sb. - Grada

Zákon o silničním provozu (zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v platném znění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Vesmír plný umění
Budoárová bible
Cvičíme s pružnými pásy
Môj tablet s maľovankami a nálepkami
Vesmírná pouť 1: Mlhovina
Beowulf
Technika na aplikáciu hnojív a pesticídov
Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu
Cizinec
Po stopách světových náboženství
Cashflow
Závoj půlnoci
Křížem krážem zemí českou
Technické pamiatky Trnavy
Čokoláda - božský požitek
Plazmocytóm a iné paraproteinémie
Bydlíme s králíkem
Kamaráti športu - sprievodca mladého športovca
Vlčie svorky