Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Siracusalife.it Zákon o konkurze a reštrukturalizácii Image
POPIS
AUTOR Milan Ďurica
VELIKOST SOUBORU 8,36 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2019
NÁZEV SOUBORU Zákon o konkurze a reštrukturalizácii.pdf
ISBN 9788074007545

Tretie vydanie komentára k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii od renomovaného autora, prof. JUDr. Milana Ďuricu, PhD. prináša aktualizovaný a doplnený výklad, ponúkajúci komplexný a podrobný rozbor jednotlivých ustanovení zákona a taktiež aktualizovanú judikatúru súdov, pri cezhraničných konkurzoch doplnenú aj o európsku judikatúru. Od druhého vydania publikácie bolo prijatých 12 novelizácií zákona, na ktoré komentár reaguje a ponúka výklad k najaktuálnejšiemu zneniu predpisu, zahŕňajúci novelu č. 373/2018 Z. z. účinnú od 1. januára 2019. Komentár obsahuje výklad k viacerým časovým verziám vybraných ustanovení zákona, čím zohľadňuje rozdiel medzi konkurznými a reštrukturalizačnými konaniami začatými pred prijatím určitej novely zákona a po jej prijatí.

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Milan Ďurica. Přečtěte si s námi knihu Zákon o konkurze a reštrukturalizácii na siracusalife.it

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii 7/2005 - Zákony ...

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii je snahou o komplexnú právnu úpravu komplikovaných vzťahov vznikajúcich v konkurznom, prípadne reštrukturalizačnom konaní. Ustanovuje práva a povinnosti jeho účastníkov a vzhľadom na možné dopady konkurzného, prípadne reštrukturalizačného konania a jeho striktnosť je nevyhnutnosťou výborná orientácia v jeho ...

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii (2017) - Zakon.sk ...

Znamená to, že súd nemôže § 32 ZÁKON O KONKURZE A REŠTRUKTURALIZÁCII v incidenčnom konaní priznať veriteľovi vyššiu sumu, lepšie poradie, väčší rozsah zabezpečovacieho práva, prípadne lepšie poradie zabezpečovacieho práva, ako uviedol v prihláške. 36.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Isabela: Neohrožená královna
Výťah z Filippských dejín Pompeia Troga XVII-XLIV
Anaximandros z Mílétu
Cesta dôvery a lásky
Pařížská Sûreté pátrá
Nepriaznivé vplyvy na elektrizačnú sústavu
Kľúč do sveta - ruština
Midway
Očistec / Purgatorio
Ako sa stavia domček
Kurz tvůrčího psaní
Korisť
Littlest Pet Shop: Šibalské hádanky
Kytice z královské zahrady