Prokuratúra SR

Siracusalife.it Prokuratúra SR Image
POPIS
AUTOR Marian Hoffmann
VELIKOST SOUBORU 5,20 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2010
NÁZEV SOUBORU Prokuratúra SR.pdf
ISBN 9788089447305

Autor v práci formuluje vlastné názory, konfrontuje ich s názormi iných autorov, nevyhýba sa kritike platného právneho stavu, inovuje či dopĺňa pojmový aparát a uvádza viaceré odporúčania de lege ferenda. Pozitívne hodnotím skutočnosť, že autor zaujíma vlastné názory a kritické postoje, ktoré sú vo viacerých prípadoch výsledkom vlastných praktických poznatkov prokurátora.doc. JUDr. Ľudmila Somorová, CSc., mim. prof.

Prokuratúra SR je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Marian Hoffmann. Přečtěte si s námi knihu Prokuratúra SR na siracusalife.it

Polícia, prokuratúra a súdy SR » Koordinačno-metodické centrum

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované; Informatívny: Návrh záverečného účtu kapitoly 210 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky za rok 2019

Úvod - Ministerstvo spravodlivostiSR

Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu. Čl. 150 Na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Slavíme
Pán Gum a čerešňa
Dokonalá láska
Italština
Psí raj 1
Inkontinence moči v každodenní praxi
Kam ideme, tata?
Skleník od jara do zimy
Toskánsko na každý den
Východ
Práce a mzdy 4-5/2020
Golfové sázky
Rok v mateřské škole v činnostech - Jaro
Záhady českých dějin IV
Hvězda lásky