Spoločnosť proti terorizmu

Siracusalife.it Spoločnosť proti terorizmu Image
POPIS
AUTOR Jaroslav Ivo
VELIKOST SOUBORU 9,66 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2015
NÁZEV SOUBORU Spoločnosť proti terorizmu.pdf
ISBN 9788073805463

Publikácia predstavuje súhrn príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Spoločnosť proti terorizmu“, ktorá sa konala v dňoch 23.–24. októbra 2014 na pôde Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. V zmysle názvu a témy konferencie jednotlivé príspevky účastníkov konferencie prierezovým spôsobom mapujú problematiku terorizmu a jeho percepcie spoločnosťou. Príspevky na vysokej odbornej úrovni nazerajú na fenomén terorizmu zo zorných uhlov viacerých vedných odborov a disciplín, a to predovšetkým práva (medzinárodného, európskeho či trestného), ekonómie, histórie, politických vied, policajných vied, kriminalistiky, kriminológie či psychológie. Samotné príspevky sa venujú viacerým, relatívne samostatným okruhom otázok, a to od všeobecných aspektov problematiky terorizmu (definícia terorizmu, historický i aktuálny kontext terorizmu), cez vyšetrovanie a postih terorizmu, financovanie terorizmu a jeho prepojenie s organizovaným zločinom, až po otázky pomoci obetiam teroristických činov. Vzhľadom na svoj pestrý tematický záber je zborník vhodnou odbornou pomôckou pre širšiu odbornú i laickú verejnosť.

Spoločnosť proti terorizmu je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jaroslav Ivo. Přečtěte si s námi knihu Spoločnosť proti terorizmu na siracusalife.it

Spoločnosť proti terorizmu - Ivor Jaroslav | Artforum ...

Počet stran: 470, Rok vydání: 2015, Nakladatelství: Aleš Čeněk, Publikácia predstavuje súhrn príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 'Spoločnosť proti terorizmu', ktorá sa konala v dňoch 23. 24. októbra 2014 na p

Terorizmus je proti Koránu | Časopis | .týždeň - iný ...

Spoločnosť. Kultúra a médiá ... Únia má nové pravidlá pre výbušniny a boj proti financovaniu terorizmu Od 1. augusta vstupujú do platnosti prísnejšie celoeurópske pravidlá týkajúce sa výbušných prekurzorov.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Ja malkáč + Ja velkáč (kolekcia)
Den, kdy se voskovky vrátily DOMŮ
Spomienka na moje smutné pobehlice
Ako zlyháva terapeut
Churchilovo válečné vůdcovství
Z kapitalismu do socialismu a zpět
Nebezpečně krásný
Maďarsko 1:500 000
Cesta za láskou
Žirafa Julka záchrankyňou