Úspešná inteligencia

Siracusalife.it Úspešná inteligencia Image
POPIS
AUTOR Robert J. Sternberg
VELIKOST SOUBORU 7,75 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ none
NÁZEV SOUBORU Úspešná inteligencia.pdf
ISBN 808575262 X

Od jedného z popredných amerických odborníkov na otázky inteligencie sa k nám dostáva široko koncipovaná kniha, ktorá bezpochyby výrazne ovplyvní spôsob, akým uvažujeme o nadaní a inteligencii. Autor Úspešnej inteligencie Robert J. Sternberg, uznávaný vedec a profesor na Yaleskej univerzite, hovorí, že niet lepších predpokladov na úspech v reálnom svete ako tvorivá a praktická inteligencia. Využíva svoj mnohoročný samostatný výskum, aby dokázal, prečo práve tieto konkrétne duševné schopnosti (a nie akademické myslenie merané IQ testmi) sú kľúčom na dosiahnutie najdôležitejších životných cieľov či už v podnikaní, profesii, umeleckej tvorbe, alebo v iných oblastiach ľudského úsilia. Úspešná inteligencia, tvrdí Sternberg, sa odlišuje od IQ (ktoré zahŕňa študijné výsledky) aj od emocionálnej inteligencie (týkajúcej sa oblasti myslenia dôležitého pre medziľudské vzťahy). Tento druh inteligencie si vyžaduje človeka schopného myslieť trojakým spôsobom: tvorivo, prakticky a analyticky. Úspešne inteligentní ľudia - majitelia úspešnej inteligencie - dosahujú výsledky premyslene: vedia, ako čo najviac vyťažiť z toho, v čom sú dobrí, a dokážu nájsť spôsob, ako sa porátať s hranicami svojich možností. Motivovaní, schopní ovládať sa, vytrvalí a samostatní - to sú ľudia, ktorí vedia, ako napredovať. A čo je najzaujímavejšie, úspešná inteligencia sa podľa Sternberga dá merať a možno ju aj rozvíjať. „Úspešne inteligentní ľudia si uvedomujú, že nikto nie je dobrý vo všetkom. Einstein nebol. Lincoln nebol. Ani Leonardo a Galileo neboli. Myšlienka, že existuje všeobecný inteligenčný faktor a možno ho merať IQ a jemu podobnými testmi je mýtus, ktorý pretrváva len preto, že rozsah schopností, ktoré dokážu merať, je úzky. Ak zväčšíme rozsah merateľných schopností, všeobecný IQ faktor prestane zohrávať akúkoľvek úlohu.  Úspešná inteligencia je druh inteligencie, ktorý používame na dosiahnutie dôležitých cieľov. Úspešní - či už podľa vlastných kritérií, alebo kritérií okolia - sú tí, ktorí dokázali získať, rozvinúť a využiť celú škálu intelektových schopností namiesto toho, aby sa spoľahli len na statickú, „inertnú“ inteligenciu, tak vysoko vyzdvihovanú v školstve. Úspešní ľudia môžu aj nemusia uspieť pri konvenčných inteligenčných testoch, majú však spoločné niečo, čo je oveľa dôležitejšie než vysoký počet bodov. Poznajú svoje silné stránky a poznajú svoje nedostatky. Stavajú na silných stránkach; tými kompenzujú a korigujú svoje nedostatky. A o to ide."

Trávit čas knihou Úspešná inteligencia! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Úspešná inteligencia a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Pedagogická psychologie - Pedagogická fakulta

Úspešná predikcia začiatočného štádia. Riaditeľ začínajúcej spoločnosti Rubicon Health James Courtney Fackler, profesor a zároveň aj doktor skupiny Johns Hopkins Medicine zahŕňajúca nemocnicu aj univerzitu, sa podujal na úlohu začleniť umelú inteligenciu do predikcie sepsy. Tento stav ohrozuje jedného z troch dospelých v ...

Úspešná inteligencia | Antiqart

Všetko, čo študent potrebuje - referáty, ťaháky, čitateľský denník, slohy, úvahy, SOČ, životopisy

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Bílé otrokyně
Veža na úsvite
Tri prasiatka
Řád německých rytířů
Leviatan
Z fitka do kuchyne špeciál + Fitness diár 2017
Základy manažmentu
Zakladateľ slovenskej fyziky
Mezera je prázdné místo
Umění filmu
Rudolf Sikora: Sám proti sebe / Against myself
Posázavská dráha
Štěstí pro lidi
Polární přesun
Najkrajšie slovenské rozprávky