Vedenie jednoduchého účtovníctva v roku 2010

Siracusalife.it Vedenie jednoduchého účtovníctva v roku 2010 Image
POPIS
AUTOR Jarmila Strählová
VELIKOST SOUBORU 10,95 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2010
NÁZEV SOUBORU Vedenie jednoduchého účtovníctva v roku 2010.pdf
ISBN 9788089363452

Publikácia Vedenie jednoduchého účtovníctva v roku 2010 je určená predovšetkým podnikateľom – fyzickým osobám, ktorí účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva. V roku 2009 sa zmenili ustanovenia zákona o dani z príjmov aj zákona o účtovníctve, ktoré majú vplyv aj na účtovanie, resp. vedenie evidencií podnikateľmi – fyzickými osobami, ktorí svoju daňovú povinnosť vyrovnávajú podávaním daňového priznania. Pre všetky tieto osoby je dôležité poznať ustanovenia zákona o dani z príjmov, pretože jednoduché účtovníctvo je úzko nadviazané na posudzovanie príjmov a výdavkov podľa zákona o dani z príjmov. Príklady v tejto publikácii preto uvádzajú okrem ustanovení zákona o účtovníctve a postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve aj východiskové ustanovenia zákona o dani z príjmov, na základe ktorých je potrebné správne daňovo posúdiť výdavok, resp. príjem dosiahnutý v podnikaní a následne tieto operácie aj správne zaúčtovať v peňažnom denníku.V publikácii nájdete aj úplné znenie účtovných predpisov pre vedenie jednoduchého účtovníctva, a to zákon o účtovníctve a postupy účtovania v znení platnom k 1. januáru 2010.

Trávit čas knihou Vedenie jednoduchého účtovníctva v roku 2010! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Vedenie jednoduchého účtovníctva v roku 2010 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Vedenie jednoduchého účtovníctva | Martinus

Spoločnosť DaU, spol. s.r.o. sa zaoberá spracovaním účtovníctva od roku 1998. V roku 2010 sa naša spoločnosť pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným. Venujeme sa širokému spektru služieb súvisiacich so spracovaním účtovníctva a ekonomickej činnosti firiem. Kontaktujte nás. Naše služby Preskočiť zoznam

Vedenie jednoduchého účtovníctva - výber by AIONiCS - Issuu

Opatreniami sú upravené najmä: deň uskutočnenia účtovného prípadu, postupy účtovania, označovanie a usporiadanie položiek účtovnej závierky, termíny, spôsoby a miesta predkladania účtovnej závierky, obsahové vymedzenie účtovných kníh v sústave podvojného účtovníctva a v sústave jednoduchého účtovníctva ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Železničný spodok
Pohybové aktivity pohledem sociologie
Prižmúrenými očami
Tomáš a jeho kamaráti: Príbehy na dobrú noc 2
Svoboda
Byzantský ikonoklazmus 726—843
Mráz přichází z Kremlu
Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník pre školy a dennú prax
Luštění pro bystré kluky a holky
Vltava
Co je vidět a co není vidět
Královna Marie Terezie
Na Věrnosti
Lise Meitnerová - Životní příběh atomové fyzičky
Poruchy učení
Sestra a stres
Válečný deník 1914–1918
Mechanika telies pre bezpečnostné inžinierstvo