Interné ošetrovateľstvo

Siracusalife.it Interné ošetrovateľstvo Image
POPIS
AUTOR Gabriela Vörösová
VELIKOST SOUBORU 1,23 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2005
NÁZEV SOUBORU Interné ošetrovateľstvo.pdf
ISBN 8080631921

Ošetrovateľstvo je vedná disciplína, ktorá zabezpečuje komplexnú starostlivosť v zdraví a v chorobe človeka, pričom využíva preventívne, diagnostické a terapeutické postupy. Pri zostavovaní tejto učebnice autori vychádzali z filozofie zdravia, koncepcie odboru ošetrovateľstva a z noriem ošetrovateľskej praxe. Základom pre spracovanie obsahu interného ošetrovateľstva bola metóda ošetrovateľského procesu, ktorá je považovaná za jednoduchý algoritmus odborného uvažovania sestry v akomkoľvek kontakte s chorým a zdravým človekom.

Trávit čas knihou Interné ošetrovateľstvo! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Interné ošetrovateľstvo a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Interné ošetrovateľstvo 2.vydanie - Vörösová, Gabriela ...

Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej ...

Interné oddelenie - Nemocnica Svet zdravia Topoľčany

Kniha: Interné ošetrovateľstvo - Gabriela Vörösová; autorov kolektív. Fungujeme! Vážení zákazníci, e-shop je nadále plně v provozu. Od 27. 4. 2020 jsou navíc všechny naše prodejny a výdejny opět otevřeny. Pouze u některých je upravena otevírací doba, bližší informace naleznete zde. ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Tajný príbeh
Intimní vztahová poradna III
Mandaly pro lepší život
Rusko (Sovietsky zväz) a Slovensko v priesečníkoch dejín
Hydrológia poľnohospodárskej krajiny
Empedoklés III - Komentář
Hry na hrdiny
Strašidelná zvířata
Pastelkové pohádky
Čeština, jak ji neznáte i neznáte
Čitateľ v druhom ročníku (metodické poznámky k učebnici čítania a pracovným listom k učebnici čítania pre 2. ročník základných škôl)
Pravidla lásky
Zákon o správcoch
Bonsaj – umění tvorby
Chuggington - Obrazová knižka s maľovankami