Řád života

Siracusalife.it Řád života Image
POPIS
AUTOR Miloš Žádník
VELIKOST SOUBORU 5,65 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2009
NÁZEV SOUBORU Řád života.pdf
ISBN 8086198383

Kniha je pronikavým pohledem autora na současnou lidskou společnost. Je pohledem kritickým, ale hluboce chápajícím, sbližujícím a smiřujícím. Kdekoliv se autor zastaví, aby něco odmítl jako špatné nebo přežité, vzápětí fundovaně navrhuje něco, co je příslibem zlepšení. Tak se autor zastavuje nad vším, co významně ovlivňuje životní orientaci dnešních lidí hospodářsky rozvinutých i zaostávajících zemí. Předkládá chápání světa, umožňující posuzovat bytí v jeho celistvosti a nahlížet jeho stránky z jednoho bodu. Všímá si významu lidské víry v Boha, přesvědčivě plynoucí z vědomí existence řádu všeho bytí – záruky našeho nalézání pravdy, správné volby i redukce našeho sobectví. V širokých souvislostech si autor všímá důvodů přežívání řádů moci. Uvádí, že společenská svoboda má smysl jen tehdy, je-li chápána jako společností zajišťovaná možnost lidí plnit své přirozené povinnosti vůči životu. Pozornost věnuje autor také příčinám vzniku a přetrvávání mocenského rozpolcení světa a nádorovité mocenské struktury společnosti, kterou odhaluje jako příčinu stagnace dalšího vývoje demokracie. A nenechává bez povšimnutí ani rozmísťování moderních obléhacích systémů světovlády chtivými držiteli moci kolem dosud jimi ještě politicky a ekonomicky nekolonizovaných zemí. Ukazuje, že lidská práva je nutno odvozovat z přirozených povinností lidí vůči životu, ne od jejich důstojnosti a předkládá v knize ucelenou představu uspořádání a organizace lidské společnosti dohledné budoucnosti – obecně platný, demokratický systém, ustavený na autoritě řádu života, vylučující útoky extrémistických odpůrců i nezodpovědná, mocenská dobrodružství vládců.

Trávit čas knihou Řád života! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Řád života a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Řád života od 149 Kč - Heureka.cz

vyd. Krystal v r. 1944, 68 str., váz.

Řád života - Miloš Žádník | Databáze knih

řád řeholní - (od slova řehole, to z lat. regula = pravidlo) - specif. náb. instituce a zároveň komunita, založená na intezívnějším plnění náb. povinností než je běžně vyžadováno, a to podle přesně stanovených pravidel.Původní a typický ř.ř. je společenství osob dobrovolně se zřeknuvších světského způsobu života, což se projevuje max. redukcí ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Prvouka 1 pro 1. ročník základní školy
Traja pátrači 33 - Záhada planúcich brál
Sedmý jezdec
Maminka neříká pravdu
Odchod sovětských vojsk 1990-1991
Mamut v jaskyni
Základy verejných financií
Umění války
Maigret a sobotní návštěvník / Maigret a případ slušných lidí
Teorie a praxe světlotonální koncepce filmu
Medzinárodné právo