Veřejnoprávní aspekty podnikání

Siracusalife.it Veřejnoprávní aspekty podnikání Image
POPIS
AUTOR Anna Outlá
VELIKOST SOUBORU 3,52 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2013
NÁZEV SOUBORU Veřejnoprávní aspekty podnikání.pdf
ISBN 9788073804268

Podnikání jako fenomén moderního hospodářského prostoru je průsečíkem mnoha samostatných disciplín různorodého charakteru, z nichž jedno z předních míst zaujímají právo a ekonomie. Netřeba polemizovat se skutečností, že nabídka odborných prací pokrývajících svým monotématickým zaměřením jednotlivé segmenty podnikatelských aktivit je v současné době pestrá a kvalitní. Publikace nahlíží na potřeby podnikatelské sféry z jiného směru. Klade si za cíl být spojovacím článkem mezi oblastmi podnikání regulovanými veřejným právem s přesahem na jeho ekonomické konotace a poskytovat tak průřezové informace potřebné pro praktický podnikatelský svět. Tomuto záměru odpovídá zvolená struktura práce, která provází čtenáře ústavně-právními a evropskými dimenzemi podnikatelského práva přes jeho živnostenské a trestně-právní souvislosti až po regulaci finanční a daňovou. Kniha není orientována výlučně na podnikatele, nýbrž na širší odbornou veřejnost, jíž nabízí výběrově setříděné poznatky z veřejnoprávní úpravy podnikání.

Trávit čas knihou Veřejnoprávní aspekty podnikání! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Veřejnoprávní aspekty podnikání a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Právní aspekty podnikání A7B16PAP - cvut.cz

Podnikání a právo - magisterské studium. Pokud se zajímáš o obě tyto oblasti, magisterský program Podnikání a právo je správnou volbou. ... Kurz se dále zaměřuje na reklamní právo, které navazuje na právo proti nekalé soutěži a zahrnuje i veřejnoprávní aspekty reklamy. Cílem první části je vysvětlení ...

Obchodněprávní studia - Masaryk University

KYNCL, Libor. Veřejnoprávní regulace poskytování ekonomických údajů v rámci podnikání na kapitálovém trhu. In Interakce ekonomie, managementu a práva 2007 (sborník z konference).1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra národního hospodářství, 2007.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Entomologie pro muškaře od přírodního vzoru k napodobenině
Luštění: Křížovky, osmisměrky, rébusy, sudoku
Kuchyňa bez problémov
Poslouchej toho s pistolí
Rozený svůdce
Rasmus tulákem
Ocelový alchymista 7
Chcete se dostat na lékařskou fakultu?
Večná noc
Izbové rastliny pre každého
Lásky a strasti
Sovětské granáty 1920-1945
Štáty sveta
Koruna
Učebnice Reiki
Metabolická onemocnění skeletu u dětí
Jihoafrická republika
Zborník z medzinárodného sympózia venovaného sv. Terézii z Lisieux