Kognitívne paradigmy

Siracusalife.it Kognitívne paradigmy Image
POPIS
AUTOR Ján Rybár
VELIKOST SOUBORU 1,51 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2012
NÁZEV SOUBORU Kognitívne paradigmy.pdf
ISBN 9788089111794

Zborník najnovších odborných prác o kognitívnej vede.Dá sa povedať, že v kognitívnej vede, napriek vzájomnej rivalite a nekompromisnej kritike, v súčasnosti koexistujú tri hlavné paradigmy: symbolová (podľa nej sa myseľ podobá na digitálny počítač, ktorý má k dispozícii symbolové reprezentácie a manipuluje s nimi podľa určitých syntaktických pravidiel), konekcionistická (v rámci ktorej sa kognitívne funkcie modelujú pomocou umelých neurónových sietí, inšpirovaných vlastnosťami mozgu) a stelesnenej kognície (ktorá kladie dôraz na senzomotorickú inteligenciu a ukotvenosť kognície v materiálnom a sociálnom prostredí). Hoci každá z týchto paradigiem vznikla v rôznej dobe, novšia paradigma nikdy celkom nedeštruovala predchádzajúce, skôr naopak: paradigmy sa navzájom doplňujú a stimulujú. Samozrejme, táto situácia má vplyv na riešenie aktuálnych problémov v rôznych oblastiach výskumu, ktorým sa venujú jednotliví autori monografie. Či už ide o oblasť intenzívneho skúmania vývinu kognície, nekonečné pokusy o pochopenie mentálnej kauzality, efektívnosť (resp. neefektívnosť) intuitívneho usudzovania, modulárnu alebo nemodulárnu povahu centrálnych kognitívnych procesov, explanačnú silu teórie zrkadliacich neurónov alebo o ďalšie problémy či oblasti. Autori monografie využívajú celú škálu metód skúmania od teoretických analýz, cez počítačové simulácie, až po experimentálne metódy. Súvisí to s podstatnou vlastnosťou kognitívnovedného skúmania, t. j. s jeho prierezovosťou a s využívaním metód všetkých relevantných disciplín. A práve preto je aj zloženie autorského tímu interdisciplinárne a tvoria ho filozofi, psychológovia i informatici.

Kognitívne paradigmy je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ján Rybár. Přečtěte si s námi knihu Kognitívne paradigmy na siracusalife.it

Kolektív: Kognitívne paradigmy | MALL.SK

Kognitívne paradigmy - Ján Rybár a kol. Zborník najnovších odborných prác o kognitívnej vede. Dá sa povedať, že v kognitívnej vede, napriek vzájomnej rivalite a nekompromisnej kritike, v súčasnosti koexistujú tri hlavné paradigmy: symbolová (podľa nej sa myseľ podobá na digitálny počítač, ktorý má k dispozícii symbolové reprezentácie a manipuluje s nimi podľa ...

Kognitívne paradigmy / Najlacnejšie knihy

Kognitívne paradigmy. Ján Rybár a kolektív. E-Knihy Učebnice, odborná literatura Společenské, humanitní vědy. Dá sa povedať, že v kognitívnej vede, napriek vzájomnej rivalite a nekompromisnej kritike, v súčasnosti koexistujú tri hlavné paradigmy: symbolová (podľa nej sa myseľ podobá na digitálny počítač, ktorý má k dispozícii sy...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Dračie srdce 4: Veľký turnaj
Víťaz je sám
Veľká kniha malých záhrad
Pracovní pohovor
Komunikace v problémových situacích
Hadí bozk
Základy práva pro pedagogy II.
Kniha o randění
Dane a účtovníctvo 4/2017
Urobme to celkom sami ako Artur a Mila
Nízke Tatry 1:25 000
Škoda Popular
Můj svět
Anna Karenina
Hádaj a vyfarbuj s Tomášom 1
Psi
Pohádkopsaní pro klidné spaní
Jak být nablízku