Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor - Komentář

Siracusalife.it Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor - Komentář Image
POPIS
AUTOR Věra Lišková
VELIKOST SOUBORU 3,40 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2005
NÁZEV SOUBORU Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor - Komentář.pdf
ISBN 807179371X

Komentář k zákonu o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve svém třetím vydání je vedle samotného textu opatřen odkazy na související ustanovení právních předpisů a aktuální dostupnou judikaturu. Vhodně tak navazuje na 2. vydání z roku 1997, když text aktuálních předpisů je aktualizován provedenými novelizacemi zákona, včetně novelizace ze září roku 2005 a komentář je obohacen o nejnovější poznatky z praxe. Velmi praktické je pak zařazení výňatků souvisejících ustanovení s doprovodným komentářem. Jedná se např. o občanský a obchodní zákoník, daňové právní předpisy, jakož i živnostenský zákon, přestupkový a trestní zákon. Komentář obsahuje i vzory nejčastějších právních úkonů a podání, věcný rejstřík a bibliografii odborné literatury.

Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor - Komentář je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Věra Lišková. Přečtěte si s námi knihu Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor - Komentář na siracusalife.it

Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor č. 116/1990 Sb ...

Odstoupení od smlouvy o nájmu nebytového prostoru. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor (zákon č. 116/1990 Sb.) sice výslovně s odstoupením jako jedním ze způsobů skončení nájemního vztahu nepočítá, to ovšem v žádném případě neznamená, že by se uzavřená smlouva o nájmu nebytového prostoru nedala jednostranně odstoupením zrušit.

Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor - Komentář ...

ZÁKON č.116/1990 Sb., ve znění z.č.302/1999 Sb. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Úvodní ustanovení Paragraf 1 Tento zákon se vztahuje a) na nebytové prostory, jimiž jsou místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Jak trénovat nejmenší fotbalisty
Päť "Tibeťanov" - kniha druhá - Dávne tajomstvo prameňa mladosti
Ľudové sklo
Garry Hop a ostrov zázraků
Mesto dievčat
Pozoruhodný svět stromů
Tanky
Zraňujúca láska
Sovinec
37 sekúnd
USA