Nebezpečné látky II.

Siracusalife.it Nebezpečné látky II. Image
POPIS
AUTOR Michail Šenovský
VELIKOST SOUBORU 6,57 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2007
NÁZEV SOUBORU Nebezpečné látky II..pdf
ISBN 9788073850005

Publikace Nebezpečné látky II se zabývá problematikou zásahu jednotek požární ochrany v prostředí s nebezpečnými látkami. V úvodních kapitolách je pojednáno o vlastnostech nebezpečných látek, jejich označování a bezpečné manipulace s nimi. Jsou zde popsány systémy S vět, R vět a bezpečnostní značky používané jak pro přepravu, tak i na obalech nebezpečných látek. V další části jsou popsány informační a databázové systémy zabývající se informacemi o nebezpečných látkách. Poslední část publikace je věnována zásahu jednotek požární ochrany v prostředí s nebezpečnými látkami.

Nebezpečné látky II. je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Michail Šenovský. Přečtěte si s námi knihu Nebezpečné látky II. na siracusalife.it

Nebezpečné látky, Portál krizového řízení HZS JmK

Nebezpečné látky a odpady II. Hodnocení účinnosti sorbentů ; Měření koncentrace par pomocí detekčních trubiček ; Měření pH vodných roztoků ; Měření teploty pevných těles ; Měření vlhkosti a teploty ovzduší ; Stanovení nasákavosti zemin ; Stanovení pH výluhu zeminy ; Vážení na laboratorních vahách ; Návody ...

HZS Moravskoslezského kraje - Nebezpečné látky - Hasičský ...

Co řadíme mezi nebezpečné látky. Kyselina boritá (boric acid) - vyskytuje se nejčastěji v produktech pro péči oči (borová voda), ve kterých je běžně dostupná. Nicméně Evropská agentura pro chemické látky (ECHA, European Chemicals Agency) ji zařadila mezi "látky vzbuzující mimořádné obavy" a to především kvůli jejímu negativnímu vlivu na reprodukční systém.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Angličtina na cesty
Psia škola kocúra Červenochvosta
Legenda Republiky (komplet)
Tour de France: Sny a skutečnost
Jak se naučit animovat v 10 snadných lekcích
Divadlá na Slovensku sezóna 1964-1965
Ztracené duše
Dotyky s básnikom Dantem
Příběhy Malého Tibetu
Toulky světem malířství
Leadership
Ekonomické a právní aspekty ponikání v EU