Dejiny benediktínskeho opátstva v Hronskom Svätom Beňadiku do roku 1565

Siracusalife.it Dejiny benediktínskeho opátstva v Hronskom Svätom Beňadiku do roku 1565 Image
POPIS
AUTOR Dana Stoklasová
VELIKOST SOUBORU 1,73 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2015
NÁZEV SOUBORU Dejiny benediktínskeho opátstva v Hronskom Svätom Beňadiku do roku 1565.pdf
ISBN 9788374908900

Benediktínske opátstvo v Hronskom Svätom Beňadiku patrilo už od svojho založenia k najvýznamnejším a najbohatším cirkevným inštitúciám v Uhorskom kráľovstve. Dôležitú úlohu zohrával tento kláštor aj v rámci benediktínskej rehole, a to najmä v 14. storočí, ktoré bolo obdobím jeho najväčšieho rozmachu. Jeho významu zodpovedalo aj postavenie jeho opátov, ktorí boli poverovaní rôznymi diplomatickými úlohami, či už zo strany uhorských panovníkov alebo pápežov. Napriek uvedenému v slovenskej historiografii dosiaľ chýba ucelené spracovanie jeho dejín. Cieľom tejto práce bude napraviť aspoň čiastočne tento stav a opísať jeho dejiny z rôznych hľadísk, nakoľko nám to umožňujú dostupné pramene a literatúra. Chronologicky je práca vymedzená rokmi 1075, teda založením kláštora, a 1565, keď došlo k faktickému zániku benediktínskeho opátstva.

Trávit čas knihou Dejiny benediktínskeho opátstva v Hronskom Svätom Beňadiku do roku 1565! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Dejiny benediktínskeho opátstva v Hronskom Svätom Beňadiku do roku 1565 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Kniha Dejiny benediktínskeho opátstva | Moja-Kniha.sk

Dejiny benediktínskeho opátstva v Hronskom Svätom Beňadiku do roku 1565 Stoklasová Dana. Benediktínske opátstvo v Hronskom Svätom Beňadiku patrilo už od svojho založenia k najvýznamnejším a najbohatším cirkevným inštitúciám v Uhorskom kráľovstve.

Dana Stoklasová | Martinus

Dejiny benediktínskeho opátstva v Hronskom Svätom Beňadiku do roku 1565 Stoklasová Dana. Benediktínske opátstvo v Hronskom Svätom Beňadiku patrilo už od svojho založenia k najvýznamnejším a najbohatším cirkevným inštitúciám v Uhorskom kráľovstve.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Rizika bank a jejich regulace
Boží priatelia
Továrna Barrandov
Katalóg 2009 - Rodinné domy
Hlupák Gimpl a jiné povídky
Radšej vždy
Sám kolem světa svérázně
Vzory na snívanie - relaxačné maľovanie
Klíček hudební nauky 2
Útulne a chaty Malá Fatra
Matematické hlavolamy
Vládcové obchodu 1: Rodinný podnik
Geografia
Famfrpál v průběhu věků
Retro - dunajskostredský futbal rokov osemdesiatych
Tenkrát Svět
Milenci a frajeri
Čtvrtá cesta