Rodinné právo v otázkách a odpovědích

Siracusalife.it Rodinné právo v otázkách a odpovědích Image
POPIS
AUTOR Zdeňka Králíčková
VELIKOST SOUBORU 2,30 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2001
NÁZEV SOUBORU Rodinné právo v otázkách a odpovědích.pdf
ISBN 807226365X

Otázka rodinného práva se týká každého jednoho z nás, a proto je musíme znát. Je potřebné vědět, že je založeno na zásadě vzájemné pomoci jednotlivých členů rodiny, že chrání ty nejslabší – nezletilé děti, a že plnění jeho norem je vynutitelné státní mocí.Publikace obsahuje nejčastěji kladené otázky z oblasti rodinného práva a odpovědi s nimi spojené, ale i mnoho vzorů a podání pro vlastní praxi. Pár příkladů za všechny: Co se rozumí nesezdaným soužitím? Jak mohou druh a družka bydlet? Jak chrání právní řád neprovdanou matku? Dohoda výživného mezi druhem a družkou. Žaloba na určení otcovství. Žaloba těhotné ženy. Co musí předcházet manželství? Jaká práva a povinnosti mají manželé? Jak je to s manželskou věrností? Žaloba na určení výživného mezi manžely. Žaloba na úpravu povinnosti hradit náklady společné domácnosti. Smlouva upravující pro dobu po rozvodu vzájemná práva a povinnosti rozvádějících se manželů. Kdy zaniká právo na výživné? Žaloba na určení výživného rozvedeného manžela. Kdo je matkou a kdo otcem dítěte? Co se rozumí výchovou? Mají děti nějaká práva a povinnosti? Návrh na zvýšení výživného nezletilých dětí. Kdy je nezletilé dítě tzv. právně volné?

Trávit čas knihou Rodinné právo v otázkách a odpovědích! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Rodinné právo v otázkách a odpovědích a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Koronavirus a dodavatelsko-odběratelské vztahy v otázkách ...

Nájem a podnájem v otázkách a odpovědích / Hlavní autor: Brychta, Ivan, 1959- Vydáno: (2004) Občanské a rodinné právo. Sv. 1, Kapitola 1 Vydáno: (1998-2001)

Kauza rodiny Michalákových - Wikipedie

Rodinné právo v otázkách a odpovědích - Králičková Zdeňka. Fungujeme! Vážení zákazníci, e-shop je nadále plně v provozu. Od 27. 4. 2020 jsou navíc všechny naše prodejny a výdejny opět otevřeny. Pouze u některých je upravena otevírací doba, bližší informace naleznete zde. ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

První abeceda
Kým zídete do temnoty
Celostný manažment
Rejža Vorel
Kedy už budú Vianoce?
V ľudskej koži
Řecká odysea - kuchařka z edice Apetit na cestách - Řecko
Distanční montáž Artavazda Pelešjana
Lord Belzebub
Obraz a diseminace: Za novou historii pro fotografii
Hravě a zdravě
Příběhy Pata Hobbyho
Domácí cvičení 2
Německá válka
Trochu o duši