Jednoduché účtovníctvo podnikateľov na rok 2018

Siracusalife.it Jednoduché účtovníctvo podnikateľov na rok 2018 Image
POPIS
AUTOR none
VELIKOST SOUBORU 10,59 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2018
NÁZEV SOUBORU Jednoduché účtovníctvo podnikateľov na rok 2018.pdf
ISBN 9788056202210

Príručka pre účtovanie podnikateľovVydavateľstvo EPOS každý rok spracováva aktuálne znenie opatrení MF SR upravujúcich jednoduché účtovníctvo podnikateľov (opatrenie upravujúce postupy účtovania a podrobnosti o účtovnej závierke pre podnikateľov účtujúcich v sústave JÚ, opatrenie o prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy JÚ (a naopak), opatrenie o prechode z evidencie vedenej na účely paušálnej dane do sústavy JÚ). Spolu s nadväzujúcimi usmerneniami a pokynmi Daňového riaditeľstva SR tvoria prvú časť publikácie Jednoduché účtovníctvo podnikateľov na rok 2018.Keďže jednoduché účtovníctvo podnikateľov je výrazne daňovo orientované, je súčasťou publikácie Jednoduché účtovníctvo podnikateľov pre rok 2018 aj zákon o dani z príjmov, ktorý bol koncom roka 2017 zásadne novelizovaný, preto v príručke zverejňujeme aj aktualizovanú dôvodovú správu k novele.

Trávit čas knihou Jednoduché účtovníctvo podnikateľov na rok 2018! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Jednoduché účtovníctvo podnikateľov na rok 2018 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Jednoduché účtovníctvo podnikateľov na rok 2018

Jednoduché účtovníctvo. Platné opatrenia Vzory tlačív výkazov. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. septembra 2018 č. MF/13416/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní ...

Jednoduché účtovníctvo v praxi ku stiahnutiu

Porovnajte ceny 📖 Jednoduché účtovníctvo podnikateľov na rok 2018, čítajte recenzie a hodnotenia zákazníkov. Nájdite ten správny obchod a ušetrite vďaka Odpadneš.sk!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Což takhle dát si... Celer
Beatles
Cestičky (4 roky)
Rozhodnutí
Jógátky
Čeští cestovatelé
Liečenie minerálmi
Radosti na stope
Neberte si své orgány do nebe
Včelařství
Desper