Tělesnost jako významný faktor procesu adopce

Siracusalife.it Tělesnost jako významný faktor procesu adopce Image
POPIS
AUTOR Petra Šanderová
VELIKOST SOUBORU 9,10 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2011
NÁZEV SOUBORU Tělesnost jako významný faktor procesu adopce.pdf
ISBN 9788074190469

Kniha přináší antropologický pohled na problematiku adopce (osvojení). Dominantním prizmatem, skrze nějž je zde téma adopce nahlíženo, je hledisko tělesnosti. Lidské tělo je naplněno nepřeberným množstvím kulturně specifických významů. Autorka chce objasnit roli lidského těla a k němu navázaných významů v procesu osvojení. Soustředila se zejména na adopci dětí odlišného vzhledu, než jaký mají členové rodiny, která dítě přijímá. Snaží se objasnit sociálně sdílené stereotypy, které jsou asociovány se specifickým tělesným vzezřením. Tyto sdílené významy mají zásadní vliv na ochotu žadatelů o adopci přijmout dítě s danými tělesnými charakteristikami. Výzkum, na kterém je práce založena, vychází zejména z metod kognitivní antropologie. Mohou vztahy v rámci „náhradních“ rodin dosahovat stejných kvalit jako v rodinách spojených biologickým poutem? Jakou roli hraje v náhradní rodinné péči „rasa“ a „etnicita“ dítěte? Nesou si děti s sebou do nových rodin vrozené charakterové vlastnosti, nebo je jejich povaha ovlivněna prostředím, ve kterém žijí? Jaký vliv má odlišný vzhled dítěte na jeho posuzování ze strany veřejnosti? Jak je vnímána rodina, v níž se její jednotliví členové sobě nepodobají? Může se vzhledově odlišné dítě vůbec stát plnohodnotným členem své nové rodiny?

Tělesnost jako významný faktor procesu adopce je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Petra Šanderová. Přečtěte si s námi knihu Tělesnost jako významný faktor procesu adopce na siracusalife.it

Telesnost jako vyznamny faktor procesu adopce sanderova ...

Tělesnost jako významný faktor procesu adopce. Petra Šanderová. Kniha přináší antropologický pohled na problematiku adopce (osvojení) a o tomto tématu pojednává primárně z hlediska tělesnosti.

Tělesnost jako významný faktor procesu adopce - Petra ...

Tělesnost jako významný faktor procesu adopce autor: Šanderová Petra dopor. cena: 172 Kč naše cena: 144Kč

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Trestní zákon - Trestní řád - Přestupky
Ako Kiki a Riki páva zachránili + CD
Šach pro pokročilé
Záhady Číny a Tibetu
Oldřich Nový přichází
Václav Chaloupecký
Nový Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
Život na hrane
Texas: Odhodlaný Chase
Spider-Man: Ezekielův návrat
Zázraky prírody
Melónové dievča
Nová šlechta v rakouském Slezsku po roce 1848
Posílení svalstva
Numismatika a notafilie
Atlas živočichů a rostlin - Nový průvodce přírodou
Duch Děvky I.
Optika a atomová fyzika pro zahraniční studenty
Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK