Památky jižních Čech 6

Siracusalife.it Památky jižních Čech 6 Image
POPIS
AUTOR Martin Gaži
VELIKOST SOUBORU 6,80 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2015
NÁZEV SOUBORU Památky jižních Čech 6.pdf
ISBN 9788085033564

Šesté pokračování sborníku Památky jižních Čech opět přináší rozsáhlejší studie i drobnější zprávy o pestrém památkovém fondu v Jihočeském kraji. Nově je zahrnut oddíl krátkých aktuálních informací o nově prohlášených památkách i nejvýznamnějších průzkumech, opravách a restaurování. Medailony věnované dějinám jihočeské památkové péče se tentokrát věnují dvěma památkářským osobnostem spojeným se schwarzenberskou stavební a archivní správou v první polovině 20. století: Janu Sedláčkovi a Karlu Tannichovi. Předchází jim výsledek archivního průzkumu okolností, které vedly k bourání věží středověkého opevnění Českých Budějovic. Delší texty rozkrývají fakta o – ve své době vážně míněných – záměrech doplnění kaskády vltavských přehrad a zaplavení významného množství památek, dále úspěšné restaurování proslulé nástěnné malby s pozdně gotickými tanečníky na hradě Zvíkov či dlouhé anabázi barokních knihovních skříní pocházejících z komunisty zrušeného kláštera Lnáře. Mezi obsáhlejšími studiemi zaujmou texty o historii a současném stavu Kolenecké obory (David Tuma), židovském hřbitově v Jindřichově Hradci (Iva Steinová), renesančních stavitelích zámku Komařice (Jan Salava) a zejména rozsáhlý chronologicky koncipovaný přehled o jihočeských historických zvonech (Radek Lunga).Ze zpráv o aktuálním dění je možno upozornit na dokumentaci hraničních kamenů v Novohradských horách a na Šumavě, průzkum českokrumlovských stavebních plánů z let 1780–1850, restaurování historických divadelních opon z Radomyšle, Bavorova a Netolic či nálezy dříků renesančních pohárů na hradě Landštejn. Informace zde najdou i ti, které zajímá úsilí o záchranu a restaurování širokého spektra jihočeských památek od vlachobřezského pivovaru, farního kostela v Žumberku, klášterní brány ve Vyšším Brodě až po vnitřní výzdobu kaple ve Slavonicích či kostelů v Klokotech a Klášteře u Nové Bystřice.

Památky jižních Čech 6 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Martin Gaži. Přečtěte si s námi knihu Památky jižních Čech 6 na siracusalife.it

Kudy z nudy - Památky

Máme pro vás nejucelenější nabídku památek Česka - hrady a zámky, kláštery, kostely, synagogy, paláce, hradiště i městské památkové rezervace. Vydejte se s námi za romantikou do podzemí, po stopách bojů a válek do vojenských tvrzí i za krásou známých i neznámých technických památek.

Památky jižních Čech 1

Českobudějovické pracoviště Národního památkového ústavu otevírá ediční řadu nazvanou v balbínovském duchu Miscellanea prvním svazkem publikace Památky jižních Čech. Záměrem vydavatelů je, aby se tato řada publikací stala pravidelnou platformou ke sběru a vyhodnocování poznatků o nesmírně různorodém ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Kámen ze Zdi nářků
Moje první kniha - Armáda
Podnikové hospodárstvo pre manažérov
Košický kraj
Má noc je tvůj den
Lístek, který explodoval
Aljaška divoká a krásná
Minecraft 4
Pevné objetí
Benny Blu: Životní prostředí
Šifra mistra Leonarda: KVÍZ
Vědecký úvod do parapsychologie
Zajatci bouře
Staroveký Egypt