Fyziotaktika živočíchov

Siracusalife.it Fyziotaktika živočíchov Image
POPIS
AUTOR Peter Fedor
VELIKOST SOUBORU 1,66 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2011
NÁZEV SOUBORU Fyziotaktika živočíchov.pdf
ISBN 9788022330329

Fyziotaktika ako náuka o racionálnom využívaní prírodných zdrojov, teda aj živočíšstva, je aspoň z etymologického hľadiska neologizmom polovice 20. storočia. Snahou predkladanej publikácie je posunúť tento pojem do praktickej roviny konkrétnych informácií, vzdialiť sa od neobsažných vyhlásení a ponúknuť prehľad momentov, v ktorých sa ľudská spoločnosť dotýka živočíšstva v celej svojej komplexnosti. Potenciál živočíšstva sa výrazne menil v priebehu dejín, z kvalitatívneho aj kvantitatívneho hľadiska a v niektorých okamihoch viedol k vyhubeniu celých druhov. Fyziotaktika však nie je len prehľadom využitia živočíšnej ríše, ale zároveň ponukou jej racionálnej exploatácie v zmysle dlhodobej udržateľnosti.Publikácia je pravdepodobne prvou ucelenou učebnicou tohto charakteru na Slovensku a je dôležitou súčasťou štúdia programov prepojených s otázkami ochrany životného prostredia. Postupne prechádza cez niekoľko nosných oblastí vzťahu človeka a ostatných živočíšnych druhov. Predstavuje živočíšstvo ako prírodný zdroj v historickom aj filozofickom kontexte. Analyzuje fenomén domestikácie a jeho recipročný vplyv na vývoj sociálnej sféry človeka. Dotýka sa faktografie živočíšnej produkcie, vrátane produkcie mäsa a mlieka. Osobitný dôraz kladie na ekosozologickú oblasť plemenitby. Nezanedbateľný podiel štúdie je venovaný významu apikultúry a serikultúry. Ďalšia oblasť fyziotaktiky sa dotýka lovu, vrátane špecifík sokoliarstva a poľovníckej kynológie. Učebnica sa rovnako venuje otázkam rybolovu a akvakultúry s dôrazom na hlavné oblasti výlovu. Osobitná kapitola patrí uplatneniu živočíchov v medicíne a farmakológii, vrátane potenciálu animoterapie.Fyziotaktika živočíchov predstavuje rozšírený pohľad nedávno vydanej učebnice Ochrana a využívanie prírodných zdrojov.

Hledáte knihu Fyziotaktika živočíchov? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2011 a autorem je Peter Fedor? Přečtěte si knihy online na našem webu siracusalife.it

Vydavateľstvo Univerzita Komenského Bratislava | Martinus

A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text.

Zoznam zamestnancov - uniba.sk

Vybraná publikačná činnosť kolektívu autorov Enviro-edu.sk Monografie. Bojňanský, V., Fargašová, A.: Atlas of Seeds and Fruits of Central and East-European Flora

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Lidé lži
Kniha bez názvu
Doplňky stravy na našem trhu
Kravička
Homeopatie a děti
Presvitnutia
Potisky – praktické i hravé
McMafie
Světopis
Tajemství šumavských vrcholů
Život, vesmír a vůbec
Bible - překlad 21. století - šedomodrá
Kruté leto
3 a 1/2 roku III
Libuna
Evropská veřejná správa
Anděl
Podniková alchymie
Dětské leporelo